coevorden huis

- Dichtbij de burgers.
- Kleinschaligheid in plaats van grootheidswaanzin.
- Onafhankelijk van Haagse standpunten.
- Vernieuwend in Economie, Wonen, Onderwijs en Zorg.
- Daadkrachtig op basis van gezond verstand.
- Lid van het platform OSF en daardoor een rechtstreekse ingang in de Eerste Kamer bij de eigen Senator voor de onafhankelijke politiek.
- Het Rijk en de provincie zouden geen fusies moeten opleggen aan gemeenten.
- De provincie moet niet meer geld uitgeven dan er binnenkomt.
- Alle uitgaven van overheidsgeld zijn transparant en controleerbaar voor burgers.
- Iedereen moet kunnen meedoen in onze samenleving.
- In stand houden van de identiteit en cultuur van de provinicie.
- Geen grotere Provincies.
- Bevorderen het wonen en de leefbaarheid van kleinere kernen.
- Streven naar een duurzame economie in samenhang met goed beheer van milieu en natuur.
- De Provinciale reserves (Essent-gelden) niet door Den Haag worden gestolen, maar gebruikt worden voor de ontwikkeling van provincie.